Apocalipsa și Antihristul în opera lui Nil DOROBANȚU (III)Silviu Alupei 16.11.2020

„Persecuția științifică!”

În volumul „SOCIOLOGIA”, teo­logul-mucenic Nil Dorobanțu deplân­ge descreștinarea societății umane moderne (cea a secolului 20, cu anali­ze tăioase pentru țările comuniste din Est, dar și pentru statele capitaliste din Vest). Avva Nil parcă ar fi publicat o „scrisoare deschisă” adresată (din catacombele unde scria, în prigoană) ateilor lumii postbelice:

citește articolul


Apocalipsa și Antihristul în opera lui Nil DOROBANȚU (II)Silviu Alupei 12.11.2020

„Nebunie colectivă”

Geniale, absolut geniale, sunt previziunile părintelui-mucenic Nil Dorobanțu, scrise în lucrarea APO­LOGETICA (două volume încă igno­rate de bibliotecile Facultăților de Teologie Ortodoxă!). Vremurile de PRE-PARUSIE și de START-PARU­SIE au fost intuite astfel de acest mare teolog-apologet: „În vederea prigoanelor ce vin, să îndemnăm pe creștini să se pregătească de MARTIRAJ (s.n.) împărtășindu-se în fiecare zi cu Sfânt Sângele lui Hristos, ca astfel să fie gata să își verse ei sângele pentru credință (Sf. Ciprian al Cartaginei, Epistola 48)” (p. 238).

Fenomenală este anticipa­rea stării de vulnerabilitate biologică în care se va găsi omul post-modern al secolului 21. Teologul apologet Nil Dorobanțu a punctat raportul sănătate/ boală epidemiologică în „SOCIETATEA COVID”:

„Vă lăudați cu știința, dar ce vreți mai științific, cu fermitate divină decât Întruparea și Învierea Mântuitorului Hristos? Vreți doar trecere concretă la ateism, adică la FOBIE (s.n.) și la NEBU­NIE COLECTIVĂ (s.n.)”.

„[...] Tot pe materie vă rezemați, ci nu pe duh. Ba încă abuzul de antibi­otice vă duce la o nouă patologie, ne­maiîntâlnită, la o reactivitate nouă a organismului, cu VIROZE NOI (s.n.) din cauza rupturii echilibrului ancestral «VIRUS-MICROB», prin radioactivitatea experiențelor nucleare și electromagne­tice” (p. 373).

„Creștinism vs. magie”

Cu turbogeneratoarele ați turbat și voi, transformând energia solară în calorică. [...] Și aceasta numai pentru a vă încălzi, a vă lumina, ca să vedeți mai clar să faceți păcate, a vă alimenta ra­dio-televiziunea cu minciuni, cazanele cu apă caldă, plitele electrice, frigidere­le etc. Totul pentru trup, doar nu aveți nicio preocupare pentru suflet și nicio lacrimă pentru mântuire.”

„Ați uitat că de Sus vine toată da­rea cea bună de la Preabunul Dumne­zeu, Căruia trebuie să-i mulțumiți și să-i cereți ceva pentru sufletul cel nemuri­tor. Ați descoperit concentrația de apă grea, dar nu vă gândiți la Apa Vieții [...] dar la Hristos, Cel viu și prezent euha­ristic și teofanic, nu vă mai uitați! [...] Voi nu simțiți, oare, că și bolile și invențiile și descoperirile vă arată sfârșitul?”

„[...] Îndrăzniți să dărâmați și ceea ce a mai rămas din Religie, con­fundând tendențios Creștinismul cu magia, cu ocultismul, cu spiriduși in­fra și supra-naturali, cu fantome, cu vrăjitoria, cu lumea misterioasă, cu basme, cu mitologia și chiar cu de­monismul” (p. 375).

„Război biologic”

„[...] Pe cât de nebuni sunteți ca atei, pe atât ați mai înnebunit căutând mereu paliative, suroga­te și minciuni, în locul Religiei. Astfel înșelați popoarele cu pacea falsă, cu li­bertatea tiraniei etc. Destinul vă este implacabil, iar întrebarea vă va fi groaz­nică la înfricoșata judecată a lui Hristos. Pocăiți-vă! Căci voi aveți războiul chi­mic, bacteriologic, BIOLOGIC (s.n.) și cu gaze (azi, aerosoli în atmosferă? – n.n.), ca să provocați zdruncinarea completă a sistemului nervos (în plus de cel imuni­tar – n.n.) și a activității intelectuale și le experimentați pe toate asupra oameni­lor vii, drept «cobai». Iar despre acestea ziceți că sunt arme umane sau inumane” (p. 381).

„Efectele radiațiilor nu se pot li­mita sau localiza, ci ele încarcă atmosfe­ra și periclitează viața întregii omeniri. E o dovadă a profeției din Apocalipsă, că diavolii sunt căzuți pe pământ și în aer” (p. 382).

„Reîmpărțirea lumii”

Preotul-mucenic Nil Dorobanțu a avut și viziuni geo-politice și militare. A fost ofițer al Armatei Regale Române (arma „Vânători de Munte”) înainte de a intra în monahism. Reprezentanților dictaturii militare (1941-1944), insta­urate de gen. Ion Antonescu, le-a spus în față, la începerea „Războiului Anti­sovietic”, că România va fi înfrântă și bolșevizată, din cauza păcatelor elitei intelectuale interbelice și a lașității elitei militare manifestată în 1940 (un mesaj asemănător, dar mult mai dur, i-a trans­mis, direct, dictatorului Ion Antonescu, în 1943, și părintele-martir anticomu­nist Arsenie BOCA!).

„Pneumonii virotice”

APOLOGETICA (vol. I) a martirului Nil Dorobanțu mai cu­prinde pagini zguduitoare despre etosul hedonist și materialismul cumplit al omului modern. Duhul antihristic al civilizației tehni­ce din secolul 20 și al super teh­nologiilor din secolul 21 a fost simțit de vizionarul-martir Nil Dorobanțu, când omul-postbelic a început să uite de Dumnezeu și să se închine zeității „Știința” (după ce omenirea idolatrizase, înce­pând cu 1789, zeița „Rațiunea”!). Părintele Nil are cuvântul:

„Voi, ateilor, ați distrus și echilibrul biotic prin antibiotic, pentru că n-ați efectuat încă saltul noologic. Unele bacterii au pro­prietatea de a secreta substanța inhibantă față de anumiți infra-microbi, iar azi, patologia umană a suferit o schimbare de amploa­re prin noi boli, ca: pneumonii virotice multiple, encefalite, me­ningite virotice, tulburări gastro­intestinale de virusuri” (p. 374).

N.R. „Noul coronavirus” (COVID-19) – lansat peste omeni­re (în anul 2020!) – atacă direct plămânul, cu efect letal în multe cazuri. Că este sau nu „armă bi­ologică din Wuhan/China comu­nistă”, mai puțin contează acum! Deși nu avea studii de medicină, părintele (doctor în Teologie!) Nil a avut această premoniție cu caracter sanitar și epidemiologic pentru vremurile din urmă, pen­tru „societatea globală a virozelor COVID-19 – COVID-20 – COVID-21 – COVID-22 etc.”).

În „Apologetica” (vol. II), avva Nil Dorobanțu folosește „tirul” întrebărilor devastatoare pentru „Forețele Oculte Anticreștine”, care doresc comunistiza­rea (astăzi și prin neo-marxism satanic, precum în S.U.A.) a întregii lumi civiliza­te, creștine:

citește articolul


Apocalipsa și Antihristul în opera lui Nil DOROBANȚU (I)Silviu Alupei 10.11.2020

■ După „Vremurile de PRE-PARUSIE” (subiect abordat constant în revista noastră, între 2018- 2020) iată-ne ajunși în cele de „START-PARUSIE” (conform percepțiilor unor creștini sensibili față de mersul apocaliptic al lumii de azi).

■ Între 1957-1977, preotul-monah Nil (Nicolae) Dorobanțu a redactat sub cumplită prigoană bolșevică, mii de pagini cu caracter apologetic și omiletic, o adevărată operă teologică testamentară.

citește articolul


A apărut nr. 182-183, noiembrie-decembrie 2020

Din sumar:

Și dacă am greșit rugăciunea? - pr. dr. Claudiu Băzăvan

Nu vă mai folosiți de Hristos! - Vlad Mușat

Colind pentru Dumnezeu - Gabriela Băducu

Ne plâng morții - pr. dr. Claudiu Băzăvan

„Rămâi cu noi, Doamne!” - Florina Steliana Vasilescu

PANDEMONIA-sfârșitul erei creștin-umanist-democratice - Eugen Cojocaru

Biserica-parohie nu e club liturgic - pr.dr. docent Mihai Valică

Rămâneți creștini! - Marian Scarlat Ghițeanu

Crăciunul Copilului fără Dumnezeu- Nicușor Nacu

Îmbrățișări la distanță - Dr.phil. Cătălina Ene Onea

Adevăruri stranii - Sabina Ene

a fi înseamnă a arde- Constantin St. Dogaru

Victima car își simpatizează călăul

Quercetina - Un nou aliat de prevenire și vindecare a coronavirusului  - Dr.Roxana Constantinescu

Te Deum la Nașterea Domnului - Carmen Elena Toader

Duo cheesecake cu zmeură (fără coacere) - Valentina Georgescu

PARTENERI