"Știința fără conștiință este ruina sufletului" François Rabelais

Moartea acvilei bicefalePr. Eduard Ioan Rădună 22.02.2024

”Biserica este percepută ca subversivă – deci vinovată – în fața lumii progresiste.”

Raportarea Bisericii la democrație e dificilă. Mai întâi, pentru că o parte din Biserică, și anume cea vitală, nu este din lumea aceasta. Al doilea, pentru că Biserica are o structură ierarhică, imuabilă, pretinsă ca atare prin Revelație (care nici ea nu este din lumea aceasta), ierarhie care este opusul egalitarismului democratic. Al treilea, pentru că Biserica, prin structura ei bipartită și ierarhică, este percepută ca subversivă – deci vinovată – în fața lumii progresiste.

citește articolul


Postul Crăciunului, postul bucurieiDr. Roxana Constantinescu 20.12.2023

”Există mai multă preocupare pentru îndelunga pregătire a mâncărurilor decât pentru ștergerea răului din inimă”

Postul Crăciunului este unul dintre cele patru posturi de mai multe zile din timpul anului bisericesc. Este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Durata Postului a fost stabilită în anul 1166 la Sinodul de la Constantinopol, ținut sub președinția Patriarhului Luca Hrisoveghi. Suntem chemați să postim pentru a ne bucura deplin de sărbătoarea Nașterii Domnului.

citește articolul


ÎN CĂUTAREA CELUI PROMISPr. dr. Claudiu Băzăvan 19.12.2023

Se așezară în așa fel încât fiecare să vadă fața celuilalt. Nu se cunoșteau dinainte, dar acea voce stranie, mai frumoasă decât toate vocile auzite vreodată, îi vorbise fiecăruia despre misiunea încredințată lui și celorlalți doi. Nu știau exact timpul sau locul de întâlnire, se încredințaseră pur și simplu Duhului care îi ghidaseră din direcții opuse în acea parte a deșertului, aproape de ora înserării.

Capetele li se înclinară simultan, mâinile li se încrucișară pe piept și rostiră împreună această rugăciune de mulțumire: ”Tată a toate, Dumnezeule, ce avem aici de la Tine este. Primește mulțumirea noastră și ne binecuvintează și fie să facem pe mai departe voia Ta!” Odată cu ultimul cuvânt ridicară ochii și se uitară unul la celălalt cu uimire. Fiecare vorbise într-o limbă neauzită până atunci de ceilalți și totuși fiecare înțelesese perfect ce se spusese. Sufletele lor se înfiorară de emoție divină, căci prin acest miracol recunoscură Prezența divină.

citește articolul

A apărut nr. 220-221 ianuarie - februarie 2024

Din sumar:

Cum de vorbim fără lacrimi? - pr. dr. Claudiu Băzăvan

Foamea de putere nu știe de principii - Gabriela Băducu

O carte A-tipică: „Taina omului - firescul rugăciunii” - Silviu Alupei

Moartea Acvilei Bicefale - pr. Eduard Ioan Rădună

Nu compromisul, ci jertfa ține Biserica! - Pr. prof. dr. docent Mihai Valică

Totul este altundeva!

Zare în ochi - pr. dr. Claudiu Băzăvan

Nenea Constantin -Nicușor Nacu

Berlinala 2024: Caleidoscop de stări și fapte - Dr.phil. Cătălina Ene Onea

Flori și sfinți - Carmen Elena Toader

Între macrocosmos și microcosmos - Sabina Ene

Nu se poate vorbi oricum despre orice - Constantin St. Dogaru

Schilodul de la marginea drumului

De unde vine fericirea? - Dr. Roxana Constantinescu

Mare vânzoleală

Frigărui de miel cu banane fripte - Marian Paraschiv

PARTENERI