„Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții…” (Rom. 12, 2)

Pseudo - apocrife

Cea mai frumoasă emoţieConstantin St. Dogaru 14.10.2020

Einstein: „cea mai frumoasă emoție pe care o putem resimți este emoția mistică; ea se află la originea oricărei arte și oricărei științe adevărate”. Celebrul savant german afirmă aici un lucru profund și în același timp religios.

Nu comentăm, ci reflectăm. În esență, cunoașterea e unire. Cum poate fi totuși cunoscut ceva? Prin trei metode: a) analiză, experiment b) meditație, contemplare c) extaz, unire.

citește articolul


Oameni complicaţi 08.10.2020

Numai în mister (taină) vezi lucrurile, lumea, omul, etc. (dincolo de cum apar, cum au ajuns) în rațiunea lor simplă, atât de clară.

Noi complicăm lumea și toți contribuim, într-un fel sau altul la „absurdul” din ea, după care ne plângem că nu ne mai înțelegem, că nu mai vorbim aceeași limbă.

citește articolul


Priviri primejdioaseConstantin St. Dogaru 28.09.2020

Augustin: “Voluptas oculorum istorum carnis meae” (“patima acestor ochi, ai cărnii mele) – apud H. Irenee Marrou –Sfântul Augustin şi sfârşitul culturii antice, Humanitas, 1997, p. 288. “Concupiscentia oculorum” (pofta ochilor) adică acea înclinaţie senzuală a ochilor spre cele trupeşti.

Bossuet extinde această “concupiscentia oculorum” la toate simţurile în ideea că tot trupul e vedere, că prin toate cele cinci simţuri trupul se lasă pur şi simplu expus vederii.

citește articolul


Și diavolul spune: ”Fiți liberi!”Constantin St. Dogaru 27.07.2020

Ce e diavolul? – se întreabă Noica. E primatul posibilului asupra realului, supremația lui ”de ce nu” ... împotriva lui ”trebuie”. Diavolul e acolo unde libertatea, adevărul sunt în răspăr: lumea modernă e îmbrâncită spre el printr-un bobârnac (big-bang) dat unui univers care poate s-o ia încotro vrea.

Neavând nicio formă de eros, diavolului  i s-a dat să trăiască în dimensiunea posibilului, în nădejdea că, până la urmă, va dobândi ceea ce nu i-a fost dat să aibă: creația, harul, altfel spus să poată crea o lume a sa fără iubire și fără har. Haosul, după care să poată tot el interveni s-o organizeze. Ca și Dumnezeu, diavolul are nevoie de lume. Și diavolul vrea să cosmicizeze lumea, dar în virtutea răului, de aceea atât cât a mai rămas din ea, adică ”binele”, ”Dumnezeu”, sunt după el, ”agenți” ai dezordinii: nu lasă lumea să fie așa cum este...

citește articolul