„Războinicii încercaţi se avântă peste ziduri!” (Ioil 2, 7)