Hermeneutul de serviciu despre con-știință (I)Răzvan Mucenica 01.03.2022

  • Articolul de față vă invită la o reflecție asupra  cuvântului conștiință.
  • Fiind chiar numele prezentei reviste, cuvântul conștiință trebuie să vă fi sunat de atât de multe ori în ureche încât să-și piardă din strălucire.
  • Tocmai de aceea am considerat că o astfel de lămurire este nu doar potrivită, ci și necesară. Nu vom urmări definirea termenului, ci mai curând înțelegerea lui.
  • Prin urmare, să vedem ce ar putea să ne rezerve acest concept dincolo de explicațiile comune.

În primul rând, vrem să aducem în vedere cititorului o subtilitate terminologică pe baza căreia vom opera. Ca termen psihiatric, conștiința este interșanjabil cu cel de conștiență. Cel din urmă se referă, din punctul nostru de vedere, la simptomul conștiinței, la premisa somatică din care originează orice fenomen de conștiință. Ca prim răspuns al dicționarului[1], vom găsi un calup de definiri, diferite întrucâtva, însă toate păstrând centrul înțelegerii comune al termenului. Conștiința este intuiția/percepția faptului că existăm, că avem o responsabilitate morală față de aproapele nostru și față de noi înșine, că avem o înzestrare aparte care ne permite să gândim liber, ș.a.m.d. .

citește articolul


EUHARISTIE vs. ateism modern – mesajele martirului Nil DOROBANŢU-Silviu Alupei 28.02.2022

Teofania ca prezență și lucrare nemijlocită a lui Dumnezeu în istorie la părintele Nil Dorobanțu (1920-1977)

La jumătatea veacului trecut, mersul revoluției la români se transformase în tăvălug cu largul concurs al ocupației sovietice și invadase întreaga lume românească, inclusiv Biserica, sufocând orice libertate a conștiințelor și căutând să suspende orice legătură vie a omului cu bunul Dumnezeu. Este interesant de remarcat faptul că atât pătrunderea curentului secularizant (1828-1834), cât și impunerea sa violentă în spațiul românesc (după 1945/1947) s-au produs în urma unor invazii ale imperiului slav din răsărit, sub diferitele sale avataruri. Părea că nimeni și nimic nu va mai putea sta în calea duhului răutății care năvălise în toate ungherele societății românești. (...) Sfânta Euharistie ca prezență nemijlocită și revelată a Mântuitorului este, în același timp, pâine cotidiană și pâine a vieții cu sensul afirmat în Rugăciunea Domnească („pâinea noastră cea de toate zilele...”; „pâinea noastră cea spre ființă...”). Faptul că în și prin sfânta Euharistie Se revelează Hristos nu o proiectează însă într-un registru pur contemplativ de tip platonician, ci presupune, prin consumarea ei, participarea la viața lui Dumnezeu în Hristos, Dumnezeu-om.  Mai bine spus, prin cuminecarea cu sfintele Taine ne unim cu Hristos euharistic până într-acolo, încât sângele Lui curge prin venele noastre, în trupurile noastre. Sau, după cum foarte plastic se exprimă ieroschimonahul Nil Dorobanțu: „prin împărtășire cu Sfânt Sângele lui Hristos ne scăldăm toate celulele și lichidul interstițial și limfa etc. în Euharistia Dumnezeului celui Viu”.

citește articolul


ODIHNIND CERUL...Carmen Elena Toader 25.02.2022

”Iar acolo, undeva la poalele Crucii, reînfloreşte cerul.”

Uneori cerul pare atât de aproape ca o mantie de azur pictată cu stelele viselor, cu luna reflecţiei şi a inspiraţiei, cu soarele dătător de viaţă, de lumină. Alteori,  spaţiile se dilată şi timpul străbate eternitatea ca un arcuş al norilor, lăsând în urmă colbul de nestăvilit al existenţei noastre.

citește articolul


A apărut nr. 198-199 martie-aprilie 2022

Din sumar:

Sângele vărsat strigă la Cer - pr. dr. Claudiu Băzăvan

Operațiune specială de răstignire a lui Hristos - Vlad Mușat

Război pe drumul Învierii - Gabriela Băducu

Îmi așez biblioteca - Eduard Ioan Rădună

Amprenta „Crainici” - o matrice a ortodoxiei carpatine - Silviu Alupei

Purtând cerul în inimă

Mistica bizantină pe Valea Cașinului - Silviu Alupei

85 de ani de la o caterisire nedreaptă - preotul martir Iosif Trifa - Silviu Alupei

Configurația unui destin exemplar - model de pedagogie harică - prof. Liliana Georgeta Lupoaie

Savaliada - o formă de actualizare a slujirii sociale și misionare - pr. prof. dr. Mihai Milea

Pictorul și mărturisitorul Vasile Pascu(II) - Florina Steliana Vasilescu

Cu urechile astupate - Zosima Macarie

Netăcerea apei - Sau despre frumusețe - Dr.phil. Cătălina Ene Onea

Întinerim pe măsură ce îmbătrânim? - Sabina Ene

Celălalt este în noi sau nicăieri - Constantin St. Dogaru

Trei prieteni

Beneficiile fructelor de mare - Dr.Roxana Constantinescu

Primăvara de dincolo de cruce - Carmen Elena Toader

Chec cu glazură de lămâie - Valentina Georgescu

PARTENERI