"Știința fără conștiință este ruina sufletului" François Rabelais

Culionul călcat în picioare22.03.2018

Avva Moise a zis, odată, fratelui Zaharia: „Spune-mi, ce trebuie să fac?”. Acesta, auzind aşa ceva, s-a aruncat la picioarele lui şi i-a zis: „Tu mă întrebi, părinte?”. Bătrânul îi zice: „Crede-mă, copilul meu, Zaharia. Am văzut Duhul Sfânt venind peste tine şi de aceea sunt silit să te întreb”. Atunci Zaharia şi-a luat culionul de pe cap, l-a pus jos şi călcându-l în picioare a zis: „Dacă cineva nu-şi zdrobeşte aşa omul dintr-însul, acela nu-i călugăr”.


”Cum te mai simți, Doamne?” Cosmin St. Georgescu 21.03.2018

  • Moise a spart tablele legilor pentru a arăta că ele sunt ultimul lucru prin care Dumnezeu ar fi vrut să se impună.
  • Jertfa lui Iisus ne arată că aceia care nu sunt înţeleşi pe pământ vor fi înţeleşi în Cer. Iisus a fost atât de jignit între oameni încât, Înviat, S-a arătat numai acelora care au crezut în El. Nici El nu i-a suportat la nesfârşit pe duşmanii propriei Sale profeţii, cărora, deşi ar fi putut, nu le-a adus dovada împlinirii ei. Astfel, Iisus Se menţine strict în sfera credinţei, a sufletului întors spre Cer, evitând demonstraţia carteziană riguroasă. Experienţele sunt biblice, dar aglutinarea lor le transformă în ştiinţă.


citește articolul


Taina frumuseţiiSabina Ene 20.03.2018

”Frumusețea e pretutindeni, dar nu se dezvăluie decât dragostei”. (Emil Male)

Universul a fost înzestrat de Dumnezeu cu ordine raţională, pe care explorările ştiinţifice întreprinse de om în căutarea adevărului îl ajută să o înţeleagă în corelaţie cu structura lui.“Dacă sufletul raţional n-ar fi în trupul raţional constituit, legat de lumea raţional organizată, sufletul nu s-ar putea ridica prin gândire la Dumnezeu” (Părintele Stăniloae)

citește articolul

A apărut nr. 149-150, februarie-martie 2018

Din sumar:

Fie să renască!- Claudiu Băzăvan

Scandal la Muzeu - Vlad Muşat

1918-2018: Centenar sau parastas? - Silviu Alupei

Ne-am despărţit de un bun român - Georgeta Filitti

Fiat Justiţia! - Gabriela Băducu

Experienţa cuvintelor - Nicușor Nacu

Lacrimile Basarabiei creştine - Marian Scarlat Ghiţeanu

Diavolul nu a intrat în şomaj - Constantin St. Dogaru

Un ghem de carne îndumnezeit: Maica Teodosia Laţcu - Monahia Zosima

Festivalul de film de la Berlin - Dr. phil. Cătălina Ene Onea

Conversii - Sabina Ene

Cât cer avem deasupra capului! - Cosmin St. Georgescu

Potir - Monahia Zosima

Postul negru - Dr.Roxana Constantinescu

PARTENERI